Termické solární panely

panneau solaire

Termické panely a kolektory slouží k výrobě tepelné energie. Běžně se používají k ohřevu vody v bazénech, k přípravě teplé užitkové vody (TUV) a k vytápění. Další možná využití jsou k výrobě páry či procesního tepla (výroba technologického tepla).
Dle možnosti využití a konstrukce dělíme termické sluneční kolektory na :
• bazénové sluneční kolektory
• ploché sluneční kolektory
• vakuové sluneční kolektory
Základním prvkem každého termického kolektoru je absorbér – deska resp. trubice, která se nachází uvnitř kolektoru. Právě na povrchu absorbéru se sluneční záření přeměňuje na tepelnou energii. V závislosti na plánovaném využití je třeba zvážit z jakého materiálu bude povrch absorbéru vyroben (černá barva, speciální selektivní vrstva aj.).
Zatímco bazénové a kapalinové kolektory bývají obvykle deskovitého tvaru, vakuové kolektory mají vzhledem ke svým konstrukčním požadavkům tvar trubicový (vakuový kolektor je namáhán značným rozdílem tlaků).
Funkčnost a rentabilita těchto instalací závisí ale na vnějším teple, se změnamy, které z nich vychazejí.

 

2007-2009 SolarniPanely.com- All Rights Reserved