Projekt solární instalace

panneau solaire

Instalace solárních fotovoltaických panelů vyžaduje určité množství příslušných opatření.
V první řadě je zapotřebí zabezpečit hermetičnost střešní krytiny. Není třeba uvádět, jaké mohou být následky případné závady na ostřešení.
Pokrývačí střech, mimo jejich běžné práce, musí být seznámeni s tímto typem technologie a poskytovat desetiletou garanci na provedených instalacích.
Panely musejí být tvarovány a vybrány v závislosti na intenzitě slunečního svitu a stínů, které na ně budou dopadat (komín, anténa, strom, jiná stavba, atd.). Dopadající stín, který by panel zakrýval jen z 10-ti % plochy, by mohl narušit téměř celou funkčnost instalace.
Globálně natočení solárních panelů je nejvhodnější směrem k jihu nebo jihozápadu. Tak je nejlépe využita intenzita slunečního záření. Pro solární panely je ideální takový sklon, který zabezpečí dopad slunečního záření kolmo na jeho plochu. Výška slunce nad obzorem se však mění nejen během dne, ale i v průběhu roku. V létě je nad obzorem výš než v zimě. V létě je vhodný sklon solárního kolektoru 30 ° od vodorovné roviny, v zimě kolem 60 °. Obvykle se jako kompromis volí sklon v rozmezí 35 °- 45 °.

Výhoda solární elektrárny je ta, že nevyžadují obsluhu ani údržbu.

 

2007-2009 SolarniPanely.com- All Rights Reserved