Administrativní opatření

panneau solaire

Legislativa v ČR

Velmi důležitou roli v oblasti fotovoltaiky v ČR hraje Zákon číslo 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), jehož hlavním přínosem by měla být stabilizace podnikatelského prostředí v oblasti obnovitelných zdrojů energie, zvýšení atraktivnosti těchto zdrojů pro investory a vytvoření podmínek pro vyvážený rozvoj OZE v ČR. Mezi další významné právní normy můžeme zařadit zejména tyto dokumenty :
• Bílá kniha o obnovitelných zdrojích energie (1997)

Směrnice 2001/77/EC Evropského parlamentu a Rady EU ze dne 27. září 200 "o podpoře výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu", Vyhláška č. 475/2005 (novelizovaná vyhláškou č. 364/2007 Sb.), kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, Vyhláška č. 150/07 Sb. a Cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2007.
Zákon číslo 180/2005 Sb.

 

2007-2009 SolarniPanely.com- All Rights Reserved